Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. Ludmila Bartlová  Vranovice, Popice, Pouzdřany, Přibice, Ivaň

Praktický lékař pro dospělé - MUDr. Petr Bartl, MUDr. Martina Veselá  Vranovice, Ivaň, Přibice

Aktuality a články

Epidemie nekončí...

Vážení pacienti, čekárny již máme otevřené, ale epidemie koronaviru nadále přetrvává a klíčovým opatřením je zabránění přenosu infekce z nemocných na...