Důležité kontakty:

  • Při ohrožení života: záchranná služba, tel. 155
  • Při otravě: toxikologické centrum, tel. 224 919 293 nebo tel. 224 915 402 
  • Pohotovost Brno:  Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 538
  • Pohotovost Hustopeče: Nemocnice, Brněnská 41, tel. 519 407 310
  • Pohotovost zubní: Ponávka 6, Brno, tel. 545 538 421