Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění:

Potvrzení o zdravotní způsobilosti 400 Kč
Potvrzení na potravinářský průkaz 400 Kč
Potvrzení na řidičský průkaz 400 Kč
Potvrzení na řidičský průkaz nad 65 let nebo rozšíření ŘP 200 Kč
Vypsání pojistky 400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč
Lázeňský nebo rehabilitační poukaz 200 Kč
Potrvzení pro domov pro seniory 400 Kč 
Nadstandardní očkování – cena vakcíny + 100 Kč aplikační poplatek  
Potvrzení přihlášky do škol  100 Kč
Potvrzení na tábory, kroužky, brigády apod. 100 Kč