Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění:

Potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci 500 Kč
Potvrzení na zbrojní pas 500 Kč
Potvrzení na řidičský průkaz 500 Kč
Potvrzení na řidičský průkaz nad 65 let nebo rozšíření ŘP 300 Kč
Vypsání pojistky 500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 300 Kč
Lázeňský nebo rehabilitační poukaz 300 Kč
Potrvzení pro domov pro seniory 500 Kč 
Nadstandardní očkování – cena vakcíny + 200 Kč aplikační poplatek  
Potvrzení přihlášky do škol  200 Kč
Potvrzení na tábory, kroužky, brigády apod. 200 Kč