Důležité kontakty:

  • Při ohrožení života: záchranná služba, tel. 155
  • Při otravě: toxikologické centrum, tel. 224 919 293 nebo tel. 224 915 402 
  • Pohotovost Brno:  Dětská nemocnice, Černopolní 9, tel. 532 234 465
  • Pohotovost Břeclav: Nemocnice, tel. 519 315 263
  • Pohotovost zubní: Ponávka 6, Brno, tel. 545 538 421